Dichtbij of op afstand?

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners kiezen dan nieuwe volksvertegenwoordigers. Even wat cijfers hierover.

Weesp telt 19.000 inwoners en groeit de komende jaren naar 25.000. De huidige gemeenteraad bestaat uit 17 gemeenteraadsleden die elk gemiddeld zo’n 1.200 inwoners van Weesp vertegenwoordigen.

Gooise Meren telt bijna 57.000 inwoners en 31 gemeenteraadsleden. Met Weesp erbij kom je straks op 82.000 en 37 gemeenteraadsleden. Er komen er dus zes bij. Dan vertegenwoordigt een raadslid in Gooise Meren gemiddeld zo’n 2.200 inwoners. Straks is 30% van de inwoners van Gooise Meren van Weesper origine. Gooise Meren werkt met wijkwethouders: iedere wethouder wordt aangewezen als eerste aanspreekpunt voor een aantal wijken. Omdat in de toekomst verdere schaalvergroting naar Goostad (de gehele Gooi en Vechtstreek één gemeente) niet wordt uitgesloten, vermelden wij ook hier de cijfers: Inwoners straks ca. 260.000, 45 raadsleden, een raadslid vertegenwoordigt bijna 5.800 inwoners en de regio kent nu 7 gemeenten.

Amsterdam telt iets meer dan 855.000 inwoners en heeft 45 raadsleden. Met Weesp erbij (873.000 inwoners) blijft het aantal gemeenteraadsleden gelijk. Eén raadslid vertegenwoordigt ruim 18.000 inwoners. Straks heeft 3% van de Amsterdammers een Weesper achtergrond. Amsterdam kent 22 gebiedsdelen met eigen gebiedsplannen over inrichting van de openbare ruimte en zorg. Weesp komt als 23ste gebiedsdeel, samen met gebiedsdelen Bijlmer Oost, Bijlmer Centrum en Gaasperdam-Driemond, onder stadsdeel Amsterdam Zuidoost te vallen. Weesp heeft dan een minderheid van vier stemmen in de stadsdeelcommissie Zuidoost. De Stadsdeelcommissie valt weer onder de bestuuurscommissie Zuidoost. Dat is één van de zeven bestuurscommissies van Amsterdam, die benoemd worden door burgemeester en wethouders.

Wat de invloed is van Weesp na een fusie met Gooise Meren of Amsterdam -> lees verder ->

De conclusie is dat gemeentelijke herindeling de afstand tot het stadsbestuur vergroot. De grootste afstand krijg je met een keuze voor Amsterdam. Gooise Meren is wat de noodzakelijke schaalvergroting betreft te vergelijken met het overbruggen van een sloot. Amsterdam is een zee van verschil.

Buiten de afstand tot bestuur zijn er ook verschillen in samenleving tussen Gooise Meren en Amsterdam -> lees verder ->

Zie gerelateerde kernwaarde Afstand burger & bestuur