Gemeentelijke belastingen

Kernwaarde & Opgave: Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau

Het adequaat uitvoeren van de wettelijke taken en het behouden van de hier beschreven waarden vraagt een aanzienlijke inspanning van de gemeente. Dit mag er niet toe leiden dat de kosten voor inwoners en ondernemers onevenredig stijgen. In de afgelopen jaren is het tarief voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) volgens de COELO-norm steeds gemiddeld geweest in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Ook andere gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolbelasting zijn nu redelijk gemiddeld. Ook in de toekomst zullen de tarieven voor OZB en andere gemeentelijke belastingen op een gemiddeld niveau moeten blijven in vergelijking met andere gemeenten in de regio.

Opgaven

  • Woonlasten voor inwoners en ondernemers in Weesp blijven maximaal op een gemiddeld niveau ten opzichte van de COELO-norm.

Antwoord Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren stelt zichzelftot doel de woonlasten gelijk te houden, aldus het Coalitieakkoord ‘Verbonden in Verscheidenheid'. In Gooise Meren liggen de belastingen op een betaalbaar niveau. Gooise Meren heeft een van de lagere OZB-tarieven in de regio. Voor 2017 zijn de woonlasten in Gooise Meren licht gestegen. Voor huishoudens met een woningwaarde van 350.000 euro (de gemiddelde woningwaarde in Gooise Meren) stegen de woonlasten met 23 euro perjaar. Het OZB-tarief is op dit moment 0,0877%. Huishoudens met een woningwaarde van 350.000 euro betalen in Gooise Meren 297 euro aan OZB. De totale woonlasten (dus inclusief de rioolheffing en de afvalstoffenheffing) bedragen voor de betreffende huishoudens 756 euro. Daarmee scoort Gooise Meren goed ten opzichte van de regio.

Conclusie

De opgave van Weesp past bij het beleid van Gooise Meren. Onze woonlasten zijn laag in vergelijking tot de regio. In Weesp is de lastendruk voor afvalstoffenheffing iets hoger en de woonlasten zijn vergelijkbaar.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam hecht net als Weesp aan een gematigde lastendruk De woonlasten voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens zijn in Amsterdam lager dan het landelijke gemiddelde. Zo is in het coalitieakkoord de periode 2014-2018 de ambitie uitgesproken om de lasten voor Amsterdammers en bedrijven te verlichten en het Amsterdamse systeem van belastingen en heffingen sterk te versimpelen. In het verlengde hiervan heeft Amsterdam de hondenbelasting en de reclamebelasting afgeschaft. Ook is de afvalstoffenheffing met €15 miljoen verlaagd. Het OZB-tarief van Amsterdam behoort tot de laagste van Nederland.

De onderstaande tabel biedt zicht op de gemiddelde tarieven en woonlasten in Nederland en de tarieven en lasten in Weesp en Amsterdam.

COELO overzicht gemeentelijk belastingen, Weesp, Amsterdam en Gooise Meren (Muiden, Naarden en Bussum)

Voor meer informatie ga naar https://www.coelo.nl of https://www.waarstaatjegemeente.nl/