Verschil in samenleving

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen Weesp, Gooise Meren en Amsterdam.

De Weesper bevolking is zeer divers, maar toch ook een redelijke doorsnee van het gemiddelde in Nederland. Een relatief groot aantal inwoners van Weesp kent een allochtone herkomst, de vergrijzing is iets meer dan gemiddeld. Maar toch weten ook jonge gezinnen hun weg naar Weesp te vinden. Zeker door de uitbreiding van Weesp in de Bloemendalerpolder zal de bevolkingssamenstelling nog meer lijken op een afspiegeling van het gemiddelde in Nederland. Gooise Meren is ook divers, met de kernen Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum. Het is meer een ‘beheergemeente’ dan een ‘ontwikkelgemeente’, met relatief wat meer vergrijzing. Amsterdam kent veel meer dynamiek in de samenleving. De bevolking is veel minder vergrijsd en de drukte op de woningmarkt is voor met name jongeren groot.

Amsterdam kent op een veel grotere schaal huishoudens met ingewikkelde problemen dan de gemeente Weesp of Gooise Meren. In Amsterdam leven veel mensen die beperkt zelfredzaam zijn, meer mensen die zijn aangewezen op sociale voorzieningen en op problemen op verschillende gebieden (zoals gezin, inkomen en huisvesting).

Niet allen de samenleving maar ook de eigen leefomgeving is belangrijk -> lees verder ->