Ambtelijke & bestuurlijke overgang

Kernwaarde & opgave: Geleidelijk proces toekomstvisie: Ambtelijke en bestuurlijke overgang

Zowel Gooise Meren als Amsterdam heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor in ieder geval een ambtelijke fusie die wellicht op termijn gevolgd wordt door een bestuurlijke fusie. Dit heeft grote gevolgen voor onze medewerkers. Het is voor ons belangrijk dat de organisatie en daarmee medewerkers van de gemeente Weesp op een goede manier worden ingevoegd in de bestaande organisatie. Als dat niet mogelijk is moet er voor deze medewerker(s) een passende oplossing worden gevonden. Onze medewerkers bezitten veel lokale kennis en zijn laagdrempelig toegankelijk voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is van belang dat deze kennis, ervaring en kwaliteiten niet verloren gaan. We willen dat er duidelijk herkenbare aanspreekpunten blijven voor inwoners. Ook is de inbreng van Weesp bij de integratie van beleid en processen belangrijk voor ons. Wij begrijpen dat er processen en beleid op elkaar afgestemd moeten worden maar dit willen we zoveel mogelijk in overleg doen.

Opgaven

De medewerkers van de gemeente Weesp worden op een goede manier opgenomen in de bestaande organisatie. Als dat niet mogelijk is wordt een passende oplossing geboden. De kennis en ervaring van en met de lokale situatie gaat niet verloren en wordt ingezet ten goede van Weesp.

Antwoord Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren acht een ambtelijke fusie, gevolgd door een bestuurlijke fusie met Weesp zeer kansrijk. Alleen een ambtelijke samenwerking vinden we te vrijblijvend. Qua tijdpad denken wij aan een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022, aansluitend op de volgende raadsperiode.

Gooise Meren bestaat pas sinds 1 januari 2016 en wij achten het wenselijk nog een volle raadsperiode beschikbaar te hebben om onze gemeente op te bouwen voordat we opnieuw een fusie aangaan. De exacte ingangsdatum van een bestuurlijke fusie is natuurlijk nog onderwerp van gesprek tussen beide gemeenten. Dat geldt uiteraard ook voor de ingangsdatum van een ambtelijke fusie. In hoofdstuk 3 van deze rapportage gaan we nader in op de manier waarop we de samenwerking met Weesp willen vormgeven. Ons uitgangspunt is dat alle medewerkers van Weesp een plek in de nieuwe organisatie krijgen.

Hoofdstuk 3 (is in feite hoofdstuk 2.3 en 2.4)

Antwoord Amsterdam

Reactie

Zie de bijlage Vraag en antwoord, in het bijzonder het antwoord op vraag 2 en 3