Gevolgen voor de inwoners

Een fusie met Gooise Meren heeft veel minder gevolgen voor de inwoners dan een overname door Amsterdam.

Opgaan in een grotere gemeente heeft gevolgen voor de inwoners. Een fusie met Amsterdam heeft grotere gevolgen. Dat komt omdat Weesp dan uit de regio Gooi en Vechtstreek stapt. Goosie Meren zit ook bij de Gooi en Vechtstreek. Amsterdam niet. Veel zaken in Weesp zijn ondergebracht bij regionale organisaties. Denk aan Onderwijs en Zorg, maar ook aan Milieu en Afval. Wanneer je voor Gooise Meren kiest, blijft alles wat er nu is behouden voor Weesp. Kies je voor Amsterdam, dan krijg je straks in ieder geval te maken met bijvoorbeeld het Amsterdamse onderwijsbeleid, consultatiebureau, de Amsterdamse Jeugdzorg, GGD, politie, ambulance en brandweer. Dat heeft grotere gevolgen dan wanneer je voor Gooise Meren kiest. Daarnaast zijn er regionale organisaties in Weesp actief, die zich na een fusie met Amsterdam ongetwijfeld de vraag zullen stellen: ‘Wat moeten wij in Amsterdam?’ Dat zijn organisaties die actief zijn in de regio Gooi en Vechtstreek, maar niet in Amsterdam. Denk aan Vivium, met verpleeghuis De Hogeweijk en Oversingel, De Gooise Scholenfederatie, met het Vechtstede College en Casparus College, of culturele organisaties zoals de De Muziekschool van het Centrum voor Kunst en Cultuur Globe en de Bibliotheek.

Alle regionale organisaties die in Weesp actief zijn op het sociaal domein, in het onderwijs of in de cultuur, zijn onderdeel van een netwerk. Weesp wordt losgetrokken uit dat netwerk wanneer je kiest voor Amsterdam. Je wordt in nieuwe grond geplant en bent dan een klein onderdeel van het geheel. De samenhang en geworteldheid verdwijnen en moeten opnieuw worden opgebouwd. Bij een keuze voor Gooise Meren blijven we tot in de haarvaten van de samenleving gebruik maken van de vertrouwde instanties en organisaties en mensen.

Dit staat los van de vele andere gevolgen, die een herindeling of fusie met zich mee brengt, zoals een andere gemeentelijke organisatie, grotere afstand tot loketten en stadsbestuur en andere aanspreekpunten. Bij zowel de keuze voor Amsterdam als voor Gooise Meren krijg je hier mee te maken.

Waarom een bestuur dichtbij meer mogelijkheden biedt dan een op afstand -> lees verder ->

Zie gerelateerde kernwaarden Voorzieningenniveau, Sociale voorzieningen en Afstand burger & bestuur

Lees de interviews van Ben Luken (Wethouder Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid), Volksgezondheid & Sociale zaken in Blaricum) en Igor Meuwise (Directeur Regio Gooi & Vechstreek) wat de gevolgen zijn als Weesp de regio Gooi & Vechtstreek verlaat