Raadplegend referendum

Op woensdag 21 maart is het raadgevend referendum over de keuze voor een fusiegemeente. Onze voorkeur is Gooise Meren en wij hopen ook die van u! Dus maak gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen, voor Gooise Meren! #beterbijgooismeren

Het raadgevend referendum is aangevraagd door het Comite Zelfstandig Weesp. De gemeenteraad van Weesp heeft besloten dat het referendum op 21 maart wordt gehouden. Een onafhankelijke referendumcommissie heeft de vraagstelling geformuleerd. Zoals u in de pers heeft kunnen lezen, is dat niet geheel vlekkeloos verlopen.

Het zal gelijktijdig gehouden worden met de gemeenteraadsverkiezingen en een ander landelijk raadgevend referendum over de "sleepwet". U kunt woensag 21 maart dus 3 keer een stem uitbrengen voor 3 onderwerpen. Leve de democratie!

Hoe gaat het raadplegend referendum in zijn werk?

Referendum verordening

Het raadplegend referendum wordt gehouden volgens de in 2012 opgestelde referendum verordening. Er zijn 2 mogelijke aanvragers van een raadplegend referendum: de gemeenteraad of een initiatief van kiesgerechtigde Weespers.

Het komende referendum is op initiatief van het Comite Zelfstandig Weesp aangevraagd en de gemeenteraad heeft besloten op 9 november het referendum te houden.

Wanneer

Woensdag 21 maart 2018. Op die dag vind het raadplegend referendum over de fusie tegelijk plaats met de gemeenteraadsverkiezingen en een ander raadgevend referendum over de sleepwet. U kunt die dag 3 keer uw stem uitbrengen over 3 onderwerpen.

Wie

U en alle 14.000 stemgerechtigde Weespers! Voor een geldig referendum over de keuze voor een fusiegemeente is een opkomst van 50%, meer dan 7.000 stemgerechtigde Weespers, nodig. Laat dus niet een ander voor u bepalen in welke gemeente uw toekomst ligt, maar kom stemmen voor uw voorkeur!

Waar

Bij het stemlokaal die de gemeente Weesp u heeft bericht op uw stembiljet. Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van hun locaties:

 • Stadhuis, Nieuwstraat 41
 • Gebouw Papelaan 99, Papelaan 99
 • Viviumlocatie De Hogeweyk, Heemraadweg 1
 • Vechtstedecollege, Amstellandlaan 1a (ingang Diemerdijkstraat)
 • Basisschool Kors Breijer , Papelaan 122a
 • Verzorgingshuis Oversingel, Hugo de Grootlaan 30
 • Sporthal Aetsveld, Mr. C.J. Kooimancentrum 17 (2 stembureaus)
 • Brandweerkazerne, Aetsveldselaan 65
 • Svalaauto (Volvogarage), Nijverheidslaan 1

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor wandelstok-, rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers. Bij alle stemlokalen is, binnen een straal van 50m, een gehandicapten-parkeerplaats. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Vraag

De gemeenteraad heeft op 22 december 2017 besloten, naar aanleiding van het voorliggende raadsbesluit en het ontvankelijk verklaarde verzoek van het Comite Zelfstandig Weesp, tot het houden van een raadplegend referendum over de bestuurlijke toekomst van Weesp en de volgende vraag en antwoorden vastgesteld:

De gemeenteraad van Weesp is van plan een besluit te nemen over een ambtelijke fusie en na de komende raadsperiode (2018-2022) bestuurlijke fusie met de gemeente Gooise Meren of met de gemeente Amsterdam.

Wat heeft uw voorkeur?

 • Een fusie met Gooise Meren
 • Een fusie met Amsterdam

Uitslag

De uitslag van het raadplegend referendum zal o.v. dezelfde woensdag later op de avond bekend zijn. Dan is bekend hoeveel Weespers hun stem hebben uitgebracht, of het refrendum rechtsgeldig is, en welke fusiegemeente de meeste stemmen heeft gekregen.

Wat gebeurt er met de uitslag?

Op maandag 26 maart is er een extra gemeenteraadsvergadering met de OUDE samenstelling van de gemeenteraad waarin de uitslag van het raadplegend referendum en het voorliggende raadsbesluit wordt behandeld. De uitslag van het referendum wordt door elke politieke partij apart uitgelegd met in achtneming van de opkomst, uitslagverschil en eigen voorkeur.

Op 9 november 2017 was de stemverhouding in de gemeenteraad 4 voor Gooise Meren (CDA 2, VVD 1 , WBGM 1) en 13 voor Amsterdam (WSP 5, GL 3, D66 2, PvdA 2, VVD 1).

De referendumverordening bepaald dat de huidige zittende gemeenteraad die het referendum houdt ook de uitkomst en het te nemen besluit behandeld. Omdat op woensdag 21 maart ook de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, wordt er ook gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Deze komt NIET op 26 maart bijeen en neemt GEEN besluit over de fusie. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft dus GEEN invloed op het besluit voor welke fusiegemeente wordt gekozen!

Het is daarom van belang dat u ook een stem uitbrengt voor het raadplegend referendum!