Gemeentelijke dienstverlening

Kernwaarde & opgave: De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau

Veel inwoners hechten er aan dat zij tegen acceptabele kosten ook in de toekomst in Weesp terecht kunnen voor producten zoals een paspoort of rijbewijs. Ook de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de loketten voor zorg- en inkomensvragen is voor inwoners van belang. Tegelijkertijd willen we daarbij de laatste ontwikkelingen zoals verdergaande digitalisering en dienstverlening aan huis op dit gebied stimuleren. Tegelijkertijd is er voldoende aandacht voor de mensen met minder digitale vaardigheden en mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed beheersen.

Opgaven

  • Dienstverlening van de gemeente blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau en tegen acceptabele kosten bereikbaar.
  • Inspelen op de verdergaande digitalisering en ontwikkelingen als dienstverlening aan huis.
  • Voldoende aandacht voor mensen met minder digitale vaardigheden en mensen die de taal niet goed beheersen.

Antwoord Gooise Meren

Tijdens de periode van ambtelijke fusie zal de dienstverlening aan de inwoners, de ondernemers en instellingen van Weesp worden vormgegeven zoals dat door Weesp gewenst wordt. Wij kunnen ons voorstellen dat dat blijft plaatsvinden zoals dat nu ook gebeurt, met daarbij aandacht voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening. Het is uiteindelijk het bestuur van Weesp dat hierover gaat.

In Gooise Meren bieden we een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. We handelen aanvragen snel, deskundig en zorgvuldig af. De vraag van de inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal. Zij kunnen op verschillende manieren bij ons terecht, afhankelijk van hun vraag. We communiceren helder, zijn open en gastvrij. We werken samen in vertrouwen met inwoners, ondernemers en instellingen.

De digitale dienstverlening van de gemeente is erg divers en breidt zich steeds verder uit. Zowel voor inwoners als voor ondernemers. Op dit moment zijn er in totaal 47 producten die we online aanbieden. Dit zijn producten van burgerzaken, maar ook van andere afdelingen. Het betreft onder meer producten als uittreksel basisregistratie personen aanvragen, melden voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, jaarlijkse of eenmalige subsidie aanvragen, bouwtekening aanvragen of parkeervergunning inwoners aanvragen.

We gebruiken klantreizen om de (digitale) dienstverlening te verbeteren en betrekken de gebruiker zowel inwoner als ondernemer hier actief bij. Hierdoor wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening verhoogd en zal het gebruik toenemen. Sociale media worden steeds vaker ingezet om de dienstverlening te ondersteunen en ‘op maat’ informatie te verstrekken. De inwoner of ondernemer kiest zelf het kanaal waarlangs hij in contact wil komen met de gemeente. Voor iedereen die geen toegang tot internet heeft of de vaardigheden mist om zaken via de digitale weg met de gemeente te regelen, blijven de andere dienstverleningskanalen (telefoon en balies voor persoonlijk contact) beschikbaar.

Conclusie

De opgaven van Weesp zijn ook van toepassing op Gooise Meren. Met daarbij de toevoeging dat het verbeteren van de dienstverlening een continu proces is.

Antwoord Amsterdam

Reactie

Amsterdam deelt de ambities van Weesp op het gebied van dienstverlening korte lijnen, laagdrempeligheid en een hoog kwaliteitsniveau zijn ook Amsterdam zeer belangrijke uitgangspunten. Daarom zal het gemeentehuis in Weesp als loket open blijven, zowel na de ambtelijke als de bestuurlijke fusie. Dienstverlening gaat over het leveren van informatie, producten en transacties aan burgers en ondernemers van Amsterdam voor diverse soorten dienstverlening, zoals het verstrekken van een paspoort, vergunning of uitkering kunnen burgers en ondernemers terecht bij de gemeente. Het is eenvoudig om zowel aan de balie, online of per telefoon alle producten en diensten van de gemeente te ontvangen. De dienstverlening is overzichtelijk, snel en het aanbod is overal hetzelfde, waarbij klanttevredenheid leidend is. Zie voor een uitgebreide uitleg over de organisatie en ambities van de dienstverlening in Amsterdam onze beantwoording In bijlage 2 bij vraag 5a, "Hoe ziet u de dienstverlening aan de inwoners, ondememers en instellingen van Weesp?"